Vụ Mumuso bán hàng Trung Quốc: Chỉ như "đá ném ao bèo"