Tôn vinh “nhầm” thương hiệu hàng giả hay sự băng hoại vì tiền?

Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre.
Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre.
Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre.
Lên top