VinaPhone - nơi ấm tình người từ những hoạt động trách nhiệm xã hội

Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.
Lên top