Những dấu mốc ấn tượng chặng đường phát triển 25 năm của VinaPhone

Tháng 11 năm 1999 VinaPhone là mạng di động đầu tiên triển khai các gói dịch vụ trả trước.
Tháng 11 năm 1999 VinaPhone là mạng di động đầu tiên triển khai các gói dịch vụ trả trước.
Tháng 11 năm 1999 VinaPhone là mạng di động đầu tiên triển khai các gói dịch vụ trả trước.
Lên top