VinaPhone tri ân khách hàng với hàng trăm siêu phẩm Apple

5 giải ĐẶC BIỆT từ VinaPhone, mỗi giải bao gồm trọn bộ 3 sản phẩm iPhone 12, Macbook Air 2020, Apple Watch S6. Ảnh: VinaPhone
5 giải ĐẶC BIỆT từ VinaPhone, mỗi giải bao gồm trọn bộ 3 sản phẩm iPhone 12, Macbook Air 2020, Apple Watch S6. Ảnh: VinaPhone
5 giải ĐẶC BIỆT từ VinaPhone, mỗi giải bao gồm trọn bộ 3 sản phẩm iPhone 12, Macbook Air 2020, Apple Watch S6. Ảnh: VinaPhone
Lên top