Vietcombank giải ngân 2.500 tỉ đồng cho hàng loạt dự án nông nghiệp

Dây chuyền xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại nhà máy của Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội – dự án do Vietcombank cấp tín dụng hơn 60 tỷ đồng.
Dây chuyền xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại nhà máy của Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội – dự án do Vietcombank cấp tín dụng hơn 60 tỷ đồng.
Dây chuyền xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại nhà máy của Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội – dự án do Vietcombank cấp tín dụng hơn 60 tỷ đồng.
Lên top