Vẫn để doanh nghiệp tự định giá "xăng cao cấp" A95

Xăng A95 lại rủ nhau tăng giá, vọt lên 20.380 đồng/lít.
Xăng A95 lại rủ nhau tăng giá, vọt lên 20.380 đồng/lít.
Xăng A95 lại rủ nhau tăng giá, vọt lên 20.380 đồng/lít.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM