Từ 1.10, phí sân bay tăng tính vào chi phí hành khách phải trả