Trước giờ bão số 3 đổ bộ, EVN đã xong các phương án ứng phó

Điện lực Nghệ An chặt tỉa, phát quang hành lang TBA. Ảnh: Mai Phương
Điện lực Nghệ An chặt tỉa, phát quang hành lang TBA. Ảnh: Mai Phương
Điện lực Nghệ An chặt tỉa, phát quang hành lang TBA. Ảnh: Mai Phương