Tổng cục Đường bộ đề xuất tái sử dụng tên gọi... “trạm thu phí”

Tên gọi trạm thu giá khiến nhiều người không đồng thuận.
Tên gọi trạm thu giá khiến nhiều người không đồng thuận.
Tên gọi trạm thu giá khiến nhiều người không đồng thuận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top