Toạ đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ"

Toàn cảnh buổi tọa đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ". Ảnh: Sơn Tùng
Toàn cảnh buổi tọa đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ". Ảnh: Sơn Tùng
Toàn cảnh buổi tọa đàm "Gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy phát triển giao thông đường thuỷ". Ảnh: Sơn Tùng