Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Tôi sẽ trực tiếp xuống kiểm tra Hải Phòng và Hải quan Hải Phòng”

Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng
Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng
Một quy trình gấp tiền đầy đủ để chuẩn bị “bôi trơn" tại Hải Phòng
Lên top