Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng kì vọng Kiểm toán nhà nước là “thượng phương bảo kiếm”