Thu phí BOT không dừng: Nhà đầu tư trây ỳ, chủ xe cũng chưa muốn

Trạm thu phí BOT. Ảnh GT
Trạm thu phí BOT. Ảnh GT
Trạm thu phí BOT. Ảnh GT
Lên top