Thu hồi đất nông nghiệp ở Quảng Trị: Doanh nghiệp phải chi trên 2 tỉ đồng cho đối tượng... không có chữ ký (!)

Dự án FDI 37 triệu đô la tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đang đối diện với nhiều lực cản do chính cơ quan công quyền huyện sở tại gây ra. Ảnh: H.T
Dự án FDI 37 triệu đô la tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đang đối diện với nhiều lực cản do chính cơ quan công quyền huyện sở tại gây ra. Ảnh: H.T