Thu 39 tỉ đồng của cá nhân cung cấp ứng dụng trên Google Play, Apple Store

Cục Thuế Hà Nội không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TCT.
Cục Thuế Hà Nội không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TCT.
Cục Thuế Hà Nội không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TCT.
Lên top