Thu tiền thuế kinh doanh massage, karaoke, cắt tóc, gội đầu bằng cách nào?

Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO.
Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO.
Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu sẽ nằm trong danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Ảnh LDO.
Lên top