Thông tin mới nhất về 25 đồ án quy hoạch trong 5 khu đô thị vệ tinh Hà Nội

Các đô thị vệ tinh (màu cam) đang được lập đồ án quy hoạch phân khu chức năng.
Các đô thị vệ tinh (màu cam) đang được lập đồ án quy hoạch phân khu chức năng.
Các đô thị vệ tinh (màu cam) đang được lập đồ án quy hoạch phân khu chức năng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top