Mua iPhone 12 Pro Max nhận cục đá: Chưa bên nào nhận lỗi!

Hình ảnh từ phía người mua cho rằng mua iPhone 12 Pro Max 256GB lại nhận được cục đá.
Hình ảnh từ phía người mua cho rằng mua iPhone 12 Pro Max 256GB lại nhận được cục đá.
Hình ảnh từ phía người mua cho rằng mua iPhone 12 Pro Max 256GB lại nhận được cục đá.
Lên top