Thái Nguyên: Cần công khai, minh bạch lý do dừng dự án của doanh nghiệp

5 năm không triển khai được dự án do sự chỉ đạo tiền hậu bất nhất của lãnh dạo tỉnh Thái Nguyên
5 năm không triển khai được dự án do sự chỉ đạo tiền hậu bất nhất của lãnh dạo tỉnh Thái Nguyên
5 năm không triển khai được dự án do sự chỉ đạo tiền hậu bất nhất của lãnh dạo tỉnh Thái Nguyên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top