Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm

Ảnh minh họa (NNVN)
Ảnh minh họa (NNVN)