Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm

Ảnh minh họa (NNVN)
Ảnh minh họa (NNVN)