Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) tại TPHCM:

Tăng cường tính minh bạch trong đàm phán các hiệp định thương mại

Ủy ban Thương mại và đầu tư APEC bàn về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại . Ảnh: G. Miêu
Ủy ban Thương mại và đầu tư APEC bàn về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại . Ảnh: G. Miêu
Ủy ban Thương mại và đầu tư APEC bàn về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại . Ảnh: G. Miêu
Lên top