Tâm điểm cổ phiếu 22.3: “Họ” FLC lại nổi sóng

Cổ phiếu họ FLC lại "nổi sóng".
Ảnh: M.A.
Cổ phiếu họ FLC lại "nổi sóng". Ảnh: M.A.
Cổ phiếu họ FLC lại "nổi sóng". Ảnh: M.A.
Lên top