Hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HVG: Nỗi buồn cho cổ phiếu của "Vua cá tra"

Thủy sản Hùng Vương trả giá đắt cho việc sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư dài hạn. Ảnh: Tư liệu Hùng Vương
Thủy sản Hùng Vương trả giá đắt cho việc sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư dài hạn. Ảnh: Tư liệu Hùng Vương
Thủy sản Hùng Vương trả giá đắt cho việc sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư dài hạn. Ảnh: Tư liệu Hùng Vương
Lên top