Siết thuế phí, xe bán tải sẽ đội giá tới mức nào?

Ảnh GM.
Ảnh GM.