“Rối” với việc thu thuế đối với Uber

Thời gian qua, Uber đã lên mạng hướng dẫn tài xế cách qua mặt cơ quan chức năng khiến việc xử xe vi phạm gặp nhiều khó khăn
Thời gian qua, Uber đã lên mạng hướng dẫn tài xế cách qua mặt cơ quan chức năng khiến việc xử xe vi phạm gặp nhiều khó khăn