Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng trên các tuyến đường mới mở