PV Power sẽ tiến hành IPO vào giữa tháng 1.2018

Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 là một trong nhưng nhà máy điện khí hoạt động hiệu quả của PV Power.
Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 là một trong nhưng nhà máy điện khí hoạt động hiệu quả của PV Power.
Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 là một trong nhưng nhà máy điện khí hoạt động hiệu quả của PV Power.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top