Phát triển bền vững nhưng không đánh đổi bằng mọi giá, để lại hệ lụy

Không chỉ tăng về chuỗi giá trị, ngành gỗ đang tăng cả uy tín, thượng hiệu trên thị trường quốc tế. Ảnh: Kh.V
Không chỉ tăng về chuỗi giá trị, ngành gỗ đang tăng cả uy tín, thượng hiệu trên thị trường quốc tế. Ảnh: Kh.V
Không chỉ tăng về chuỗi giá trị, ngành gỗ đang tăng cả uy tín, thượng hiệu trên thị trường quốc tế. Ảnh: Kh.V
Lên top