Ông Nguyễn Lê Quốc Anh xin thôi làm CEO Techcombank từ 1.9.2020

Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh. Ảnh TCB
Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh. Ảnh TCB
Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh. Ảnh TCB
Lên top