Nước chấm - nước mắm: Phải minh bạch tên gọi

Sản phẩm nước chấm nhưng siêu thị lại ghi là nước mắm (ảnh chụp chiều 10.3 tại một siêu thị lớn ở Hà Nội).
Sản phẩm nước chấm nhưng siêu thị lại ghi là nước mắm (ảnh chụp chiều 10.3 tại một siêu thị lớn ở Hà Nội).
Sản phẩm nước chấm nhưng siêu thị lại ghi là nước mắm (ảnh chụp chiều 10.3 tại một siêu thị lớn ở Hà Nội).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top