Những mặt hàng đặc sắc tại Hội chợ “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích”

Bưởi da xanh miền Tây, sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích tại hội chợ. Ảnh: Kh.V
Bưởi da xanh miền Tây, sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích tại hội chợ. Ảnh: Kh.V