Nhiệt điện Vũng Áng 1 mua than vận chuyển đường bộ: Nhu cầu cấp thiết

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh). Ảnh: T.L
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh). Ảnh: T.L