Người đồng màu

Đồng làng Bái Dương quanh năm bạt ngàn màu xanh của rau màu. Ảnh: Trần Duy Hưng.
Đồng làng Bái Dương quanh năm bạt ngàn màu xanh của rau màu. Ảnh: Trần Duy Hưng.
Đồng làng Bái Dương quanh năm bạt ngàn màu xanh của rau màu. Ảnh: Trần Duy Hưng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM