Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghịch lý lương trăm triệu vẫn không có người làm