Ngành thuế lại chọn việc dễ cho mình

Một điểm bán hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc tại Móng Cái luôn tấp nập khách, nhưng khai nộp thuế hàng tháng không bằng một cửa hàng tạp hóa. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Một điểm bán hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc tại Móng Cái luôn tấp nập khách, nhưng khai nộp thuế hàng tháng không bằng một cửa hàng tạp hóa. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Một điểm bán hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc tại Móng Cái luôn tấp nập khách, nhưng khai nộp thuế hàng tháng không bằng một cửa hàng tạp hóa. Ảnh: NGUYỄN HÙNG