Sử dụng tiền thuế hiệu quả, dân mới phục

Người dân đến làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet.
Người dân đến làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet.
Người dân đến làm thủ tục kê khai thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet.