Ngành điện lí giải hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đột biến

EVN HANOI khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị không cần thiết để giám hóa đơn tiền điện.
EVN HANOI khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị không cần thiết để giám hóa đơn tiền điện.
EVN HANOI khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị không cần thiết để giám hóa đơn tiền điện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top