Nắng nóng tiếp tục hoành hành: “Nóng” như hóa đơn tiền điện

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trưa 3.7 gần 50 độ C. Ảnh: A.C
Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trưa 3.7 gần 50 độ C. Ảnh: A.C
Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trưa 3.7 gần 50 độ C. Ảnh: A.C
Lên top