Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

SẮP XÓA SỔ THẺ ATM CÔNG NGHỆ “CŨ KỸ”:

Ngân hàng tung thẻ chíp chống hacker

Thẻ ATM (ảnh minh họa).Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thẻ ATM (ảnh minh họa).Ảnh: HẢI NGUYỄN