Ngắm ruộng lúa mùa xưa cũ của “kỹ sư... liều”

Một góc ruộng lúa mùa của kỹ sư Lê Quốc Việt. Ảnh: Lục Tùng
Một góc ruộng lúa mùa của kỹ sư Lê Quốc Việt. Ảnh: Lục Tùng
Một góc ruộng lúa mùa của kỹ sư Lê Quốc Việt. Ảnh: Lục Tùng
Lên top