Nông sản Việt: Kết nối cung - cầu là khâu yếu nhất!

Những vựa cam tại ĐBSCL đang mùa thu hoạch. Nhưng nhiều người dân vẫn chờ bởi giá cam rớt sâu. Ảnh: BT
Những vựa cam tại ĐBSCL đang mùa thu hoạch. Nhưng nhiều người dân vẫn chờ bởi giá cam rớt sâu. Ảnh: BT
Những vựa cam tại ĐBSCL đang mùa thu hoạch. Nhưng nhiều người dân vẫn chờ bởi giá cam rớt sâu. Ảnh: BT
Lên top