NCB dành thêm 2000 tỉ ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh & mua ôtô

NCB triển khai thêm 2 Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho hộ kinh doanh vay để sản xuất kinh doanh và khách hàng cá nhân vay mua ô tô. Ảnh NCB
NCB triển khai thêm 2 Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho hộ kinh doanh vay để sản xuất kinh doanh và khách hàng cá nhân vay mua ô tô. Ảnh NCB
NCB triển khai thêm 2 Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho hộ kinh doanh vay để sản xuất kinh doanh và khách hàng cá nhân vay mua ô tô. Ảnh NCB
Lên top