Mùa chanh "đắng" của nông dân Con Cuông, Nghệ An

Chanh quả đang rớt giá làm người dân “tiến thoái lưỡng nan”
Chanh quả đang rớt giá làm người dân “tiến thoái lưỡng nan”
Chanh quả đang rớt giá làm người dân “tiến thoái lưỡng nan”