Một tuần nhận được 2 thông báo giá thép tăng, doanh nghiệp không dám ký hợp đồng mới

Lên top