CEO Phương Hằng, 14 tỉ, Hoài Linh và giá thép

14 tỉ năm ngoái chỉ mua được 903 tấn sắt, 14 tỉ quy ra sắt thì lên hơn 24 tỉ. Ảnh: Anh Tú
14 tỉ năm ngoái chỉ mua được 903 tấn sắt, 14 tỉ quy ra sắt thì lên hơn 24 tỉ. Ảnh: Anh Tú
14 tỉ năm ngoái chỉ mua được 903 tấn sắt, 14 tỉ quy ra sắt thì lên hơn 24 tỉ. Ảnh: Anh Tú
Lên top