MB hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo tại Điện Biên

Ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc MB - trao tặng 200 căn nhà tới tỉnh Điện Biên. Ảnh: MB
Ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc MB - trao tặng 200 căn nhà tới tỉnh Điện Biên. Ảnh: MB
Ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc MB - trao tặng 200 căn nhà tới tỉnh Điện Biên. Ảnh: MB
Lên top