Lợi nhuận năm 2020 của IVS mất hơn một nửa sau kiểm toán

Lợi nhuận của IVS giảm mạnh sau kiểm toán. Ảnh: Quang Duy
Lợi nhuận của IVS giảm mạnh sau kiểm toán. Ảnh: Quang Duy
Lợi nhuận của IVS giảm mạnh sau kiểm toán. Ảnh: Quang Duy
Lên top