Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt yếu kém của các "ông lớn" ngành dầu khí

PVOil chưa bảo toàn được vốn trong kinh doanh.
PVOil chưa bảo toàn được vốn trong kinh doanh.
PVOil chưa bảo toàn được vốn trong kinh doanh.
Lên top