Lần đầu tiên Việt Nam có liên minh các doanh nghiệp điện tử

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Liên minh các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam. Ảnh: VCCI
Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Liên minh các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam. Ảnh: VCCI